Navigácia

Obsah

Späť

Schválené VZN č.1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 18. 11. 2019

Dátum zvesenia: 4. 12. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť