Obsah

Späť

Oznámenie o zverejnení prvých plánov manažmentu povodňového rizika

Oznámenie o zverejnení

Vyvesené: 14. 1. 2015

Dátum zvesenia: 30. 1. 2015

Späť