Obsah

Späť

Oznámenie o uložení listovej zásielky

OZNÁMENIE

O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

OD: Exekútorský úrad JUDr. Eva Falisová– súdny exekútor

PRE: Katarína Majcherová

POD ČÍSLOM EX 10692/2017

Menovaná si môže uloženú listovú zásielku prevziať na obecnom úrade Bziny počas stránkových dní do 1.8.2017

 

                                                                  PhDr. Ján Beňuš

                                                                     starosta obce

vyvesené: 17.7.2017

 

 

Vyvesené: 17. 7. 2017

Dátum zvesenia: 2. 8. 2017

Späť