Obsah

Späť

Oznámenie o uložení listovej zásielky

OZNÁMENIE

 

O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

OD: Exekútorský úrad JUDr. Eva Falisová – súdna exekútorka

PRE: Alexander Madera

POD ČÍSLOM. EX 8748/17

Menovaný si môže uloženú listovú zásielku prevziať na obecnom úrade Bziny počas stránkových dní do 19.6.2017

Vyvesené: 5. 6. 2017

Dátum zvesenia: 21. 6. 2017

Späť