Obsah

Späť

Oznámenie o uložení listovej zásielky

OZNÁMENIE

 

O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

OD: Exekútorský úrad Mgr. Július Konečný– súdny exekútor

PRE: Miroslav Koreň

POD ČÍSLOM 6P/9/2011-42

Menovaný si môže uloženú listovú zásielku prevziať na obecnom úrade Bziny počas stránkových dní do 9.6.2017

Vyvesené: 25. 5. 2017

Dátum zvesenia: 10. 6. 2017

Späť