Obsah

Späť

Oznámenie o uložení listovej zásielky

OZNÁMENIE

O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

OD: Exekútorský úrad JUDr. Anetta Demešová – súdna exekútorka

PRE: Miroslav Koreň

POD ČÍSLOM. EX 33/17-21

Menovaný si môže uloženú listovú zásielku prevziať na obecnom úrade Bziny počas stránkových dní do 27.5.2017

vyvesené: 12.5.2017

Vyvesené: 12. 5. 2017

Dátum zvesenia: 28. 5. 2017

Späť