Obsah

Späť

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

OZNÁMENIE

O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

OD: ORPZ v Dolnom Kubíne

PRE: Andrej Bláhovec

POD ČÍSLOM. ČVS:ORP-48/OO-DK-2018

Menovaný si môže uloženú listovú zásielku prevziať na obecnom úrade Bziny počas stránkových dní do 16.02.2018

vyvesené: 31.1.2018

Vyvesené: 31. 1. 2018

Dátum zvesenia: 16. 2. 2018

Späť