Obsah

Späť

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky

OZNÁMENIE

O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

OD: OÚ odbor všeobecnej vnútornej správy v Dolnom Kubíne

PRE: Anna  Bláhovcová

POD ČÍSLOM. OU-DK-OVVS-2018/006910

Menovaná si môže uloženú listovú zásielku prevziať na obecnom úrade Bziny počas stránkových dní do 24.11.2018

vyvesené: 8.11.2018

Vyvesené: 8. 11. 2018

Dátum zvesenia: 24. 11. 2018

Späť