Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Bziny - Zmeny a doplnky č.1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu  Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa zverejnenia.

oznámenie

Vyvesené: 13. 11. 2019

Dátum zvesenia: 29. 11. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť