Obsah

Späť

Oznámenie o obstaraní územného plánu

Oznámenie o obstaraní územného plánu

Vyvesené: 11. 10. 2013

Dátum zvesenia: 27. 10. 2013

Späť