Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o doručení písomnosti/uložení zásielky

                           

     Obec Bziny v súlade s §5  zákona č. 253/1998 Z. z.  o hlásení pobytu občanov

 

Slovenskej republiky a  registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších

 

predpisov upozorňuje občana

 

Andrej Blahovec, Bziny

 

že mu má byť doručená písomnosť.

 

Po dobu osemnásť   kalendárnych  dní od vyvesenia bude   zásielka uložená   na Obecnom úrade Bziny, kde si ju  možno prevziať.

 

                                                                                         

                                                                                       PhDr.Miriam Mokošová

                                                                                                starostka obce

 

 

Vyvesené: 5. 11. 2019

Dátum zvesenia: 22. 11. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť