Obsah

Späť

Oficiálne výsledky volieb v obci Bziny do obecného zastupiteľstva a starostu obce Bziny

Oficiálne výsledky volieb v obci Bziny do obecného zastupiteľstva a starostu obce Bziny

Oficiálne výsledky volieb v obci Bziny do obecného zastupiteľstva a starostu obce Bziny

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 443

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:          338

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 335

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:                        336

 

Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

 1. 157       Ján Beňuš, PhDr.
 2.   76       Stanislav Málik
 3.   86       Jozef Pšenák. Ing.
 4.   17       Václav Vrtich, Ing.

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 1. Mária Danková          140 platných hlasov
 2. Jana Dulíková            129 platných hlasov
 3. Jozef Brtoš                 114 platných hlasov
 4. Marek Jakubjak, Ing. 112 platných hlasov
 5. Jana Marettová, Ing.  106 platných hlasov
 6. Ján Pšenák                 105 platných hlasov
 7. Milan Duraj, Ing.       103 platných hlasov   

Vyvesené: 17. 11. 2014

Dátum zvesenia: 3. 12. 2014

Späť