Obsah

Späť

Návrh VZN KO 2018

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 16. 12. 2017

Zodpovedá: PhDr. Ján Beňuš

Späť