Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č.5/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bziny

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť