Obsah

Späť

Miestna komunikácia Lokalita Hrady

Vyvesené: 24. 8. 2017

Dátum zvesenia: 9. 9. 2017

Zodpovedá: PhDr. Ján Beňuš

Späť