Obsah

Späť

Kandidátne listiny pre voľby starostu obce 15. 11. 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti

v ...................................................................Bzinách........................................................................

15. novembra 2014

Miestna - Mestská volebná komisia v Bzinách podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, žepre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

 

Ján Beňuš, PhDr.

44 rokov

starosta obce,      

Na hradách174/11,Bziny

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, SIEŤ,  Slovenská národná strana

Stanislav Málik

40 rokov

energetik

Bzinská 77/40, Bziny               

nezávislý kandidát

Jozef Pšenák, Ing.   

51 rokov

živnostník               

Brezovecká 50/9, Bziny       

nezávislý kandidát

Václav Vrtich, Ing. 

55 rokov

podnikateľ

Lazy 2084/9, Bziny

nezávislý kandidát

Vyvesené: 3. 11. 2014

Dátum zvesenia: 19. 11. 2014

Späť