Obsah

Späť

Kandidátne listiny pre voľby poslancov OZ Bziny 15. 11. 2014

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva

v ............................................................BZINÁCH .........................................................

15. novembra 2014

Miestna - Mestská volebná komisia v .........BZINÁCH...............................................................

podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, žepre voľby poslancov obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

1. Peter Beňuš, PhDr.  39 rokov učiteľ                     Na hradách 174/11, Bziny        SIEŤ

2. Jozef Brtoš                 49 rokov podnikateľ              Lazy 2096/17, Bziny             Slovenská národná strana

3. Mária Danková           54 rokov SZČO                     Brezovecká 37/35, Bziny     Nezávislý kandidát

4.Jana Dulíková             38 rokov zmenový robotník   Družstevná 173/42, Bziny    Nezávislý kandidát

5. Michal Duraj, Ing.       28 rokov technik                    Lazy 2082/5, Bziny               Slovenská demokratická a kresťanská únia –                                                                                                                                                               Demokratická strana

6. Milan Duraj, Ing.         50 rokov informatik                Brezovecká 111/12, Bziny    Kresťanskodemokratické hnutie

7. Marta Gregorová       66 rokov dôchodca               Bzinská 67/20, Bziny            Komunistická strana slovenska

8.  Marek Jakubjak, Ing. 32 rokov SZČO                      Družstevná 2092/40, Bziny  Nezávislý kandidát

9. Martin Laurinčík, Ing.  32 rokov podnikateľ              Družstevná 26/2, Bziny        Slovenská demokratická a kresťanská únia –                                                                                                                                Demokratická strana

10. Janka Lisíková         54 rokov učiteľ                     Lazy 2088/4, Bziny                SMER – sociálna demokracia

11. Jana Marettová, Ing.49 rokov likvidátor                Brezovecká 118/26, Bziny     Slovenská demokratická a kresťanská únia –                                                                                                                                Demokratická strana

12. Miriam Mokošová, PhDr. 46 rokov admin. pracovník Brezovecká 67/20, Bziny  Nezávislý kandidát

13. Igor Pápež              42 rokov štátny zamestnanec   Brezovecká 129/71, Bziny   Slovenská demokratická a kresťanská únia -                                                                                                                                                               Demokratická strana

14. Ján Pšenák ml.       33 rokov frézar                       Družstevná 97/24, Bziny      SMER – sociálna demokracia

15. Ján Pšenák            58 rokov predseda urbáru      Lazy 2106/28, Bziny             SMER – sociálna demokracia

16. Pavol Puškáš         55 rokov živnostník                 Brezovecká 52/5, Bziny        SMER – sociálna demokracia

17. Valéria Uhorskaiová, Ing. 43 rokov referent         Brezovecká 116/22, Bziny     Kresťanskodemokratické hnutie

18. Anton Vozatár       33 rokov hasič                        Lazy 2125/55, Bziny              Nezávislý kandidát 

19. Ján Záhora,Ing.     38 rokov technik elektroúdržby lazy 2081/3, Bziny               Nezávislý kandidát

20. Juraj Záhora          55 rokov technik                     Lazy 2122/49, Bziny              Slovenská demokratická a kresťanská únia –                                                                                                                                Demokratická strana

21. Tomáš Záhora, Mgr.28 rokov verejný zdravotník   Bzinská 93/5, Bziny              Nezávislý kandidát

Vyvesené: 3. 11. 2014

Dátum zvesenia: 19. 11. 2014

Späť