Obsah

Späť

IBV Dielnice – Dažďová kanalizácia, miestne komunikácie

Oznámenie verejnou vyhláškou pre IBV Dielnice – Dažďová kanalizácia, miestne komunikácie

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 18. 8. 2017

Dátum zvesenia: 3. 9. 2017

Zodpovedá: PhDr. Ján Beňuš

Späť