Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2017

VZN 3/2017 o určení obvodov pre zákl. školy

vzn_3_2017_o_urceni_obvodov_pre_zs.pdf Stiahnuté: 139x | 06.03.2017

VZN 10/2017 O poskytnutí dotácií FO a PO na území obce Bziny

VZN_10_2017_o-poskytovaní-dotácií.pdf Stiahnuté: 100x | 15.12.2017

VZN 2/2012 - o povinnosti vypracovania pov. planu a záchr. prác PO a FOdoplnenie

vzn_2_2012__o_povinnosti_vypracovat_a_aktualizovat_povodnovy_plan_zach_prac_po_fo_podnikatelov.pdf Stiahnuté: 96x | 06.03.2017

VZN 2/2017 o organizácii miestneho referenda

vzn_2_2017_o_organizacii_miestneho_referenda.pdf Stiahnuté: 134x | 06.03.2017

VZN 4/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

vzn_4_2017_o-predaji-vyrobkov-na-trhovych-miestach.pdf Stiahnuté: 110x | 06.03.2017

VZN 5/2017 o určeni času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerň. obch. a podn. činnosti na území obce Bziny

vzn_5_2017_o_urceni_pravidiel_casu_predaja.pdf Stiahnuté: 119x | 06.03.2017

VZN 6/2017 o obmedzení a zákaze predaja alebo požívania alkohol. nápojov

vzn_6__2017_o_alkohole.pdf Stiahnuté: 143x | 06.03.2017

VZN 7/2017 o používaní zábavnej pyrotechniky

vzn_7_2017_o_pouzivani_zabavnej_pyrotechniky.pdf Stiahnuté: 100x | 06.03.2017

VZN 8/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn_8_2017_pohrebisko.pdf Stiahnuté: 155x | 06.03.2017

VZN 9/2017 o parkovaní mot. vozidiel na miest. komunikáciách a verej. priestranstvách

vzn_9_2017_o-parkovani-motorvoých-vozidiel-na-miestnych-komunikáciách-a-verejných-priestranstvách_14_2017.pdf Stiahnuté: 167x | 06.03.2017

VZN Komunálny odpad

2017-01-11-080751-2013-02-16-181102-VZN_na_rok_2013-odpad.doc Stiahnuté: 140x | 11.01.2017

2011

VZN 1/2011 Dane a poplatky

2017-01-11-080307-2013-02-16-180031-dane_a_poplaty__1___2___1_.doc Stiahnuté: 147x | 11.01.2017

2012

VZN 1/2012 Dane a poplatky

2017-01-11-080605-2013-02-16-180806-VZN_na_rok_2013-dane.doc Stiahnuté: 175x | 11.01.2017

VZN 2/2012 Povodne-doplnenie

2017-01-09-161442-vzn_doplnenie_povodne_2_2012.docx Stiahnuté: 99x | 09.01.2017

VZN 2/2012 Povodňový plán obce

2017-01-11-080909-2013-02-16-181357-VZN_2_povod__ov___pl__n_ZP_obce_BZINY.rtf Stiahnuté: 103x | 11.01.2017

2013

VZN 1/2013 o zásobovaní pitnou vodou

2017-01-11-075931-2013-02-16-175842-NAVRH_VZN___._1_2013_o_z__sobovan___pitnou_vodou.doc Stiahnuté: 138x | 11.01.2017

2014

VZN 1/2014 - Opatrovateľská služba

2014-11-06-153856-VZN_12014-_OS.doc Stiahnuté: 119x | 06.11.2014

VZN č. 2/2014 o zásobovaní pitnou vodou

2014-11-04-162558-VZN___.2-2014_o_z__sobovan___s_pitnou_vodou.doc Stiahnuté: 167x | 04.11.2014

2015

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Bziny na rok 2015

2014-12-16-203805-navrh_VZN_na_rok_2015-odpad.doc Stiahnuté: 114x | 16.12.2014

VZN Komunálny odpad 2015

2015-05-21-204925-VZN_-_komun__lny_odpad_na_rok_2015.docx Stiahnuté: 116x | 21.05.2015

Stránka