Vítame Vás vo virtuálnej prehliadke našej obce.

UPOZORNENIE


Virtuálna prehliadka sa najprv nahrá v eiernobielej podobe (rychlos? nahrania panorámy zavisí od rýchlosti internetového pripojenia), po uplnom nahraní súboru sa objaví v plnej farbe a plnom rozlíšení. Pohyb v panoráme uskutoeoujete pomocou kurzora myšky, alebo pomocou šipiek na klávesnici. Približovanie v panoráme je možné pomocou kolieska na myške alebo pomocou kláves SHIFT a CTRL.
Eervený krúžok oznaeuje lokalizáciu ialšej panorámy. Prechod medzi prehliadkami je možný len pri rozbalení prehliadky v plnom rozlíšení skrz link pod prehliadkou. Medzi prehliadkami sa pohybujete tak, že v okolí eerveného krúžku kliknete na malú bielu šipku, ktorá sa vám zobrazí len v okolí kružku.

Stiahnu? Adobe Flash ak sa panoráma nezobrazí. Pokia3 si chcete prezrie? pamorámu pri plnom rozlišení, kliknite tu.