Bziny - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Detský folklórny súbor Bzinček

Detský folklórny súbor Bzinček

Zobrazené 1-30 z 59
#

Bzinček obnovuje svoju činnosť

Dátum: 21. 9. 2015

Bzinček obnovuje svoju činnosť

#

Jasličková pobožnosť 2013

Dátum: 16. 12. 2013

Jasličková pobožnosť na Bzinách sa už stala tradíciou a bez nej by sme si Vianoce ani nevedeli predstaviť.

#

Posedenie s dôchodcami 2013

Dátum: 27. 10. 2013

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si deti z folklórneho súboru Bzinček pod vedením p. Majky Petrovičovej a Mirky Mokošovej prpravili bohatý kultúrny program. Program moderovala Marianka Beňušová a deti v ňom vyznali lásku svojim starým rodičom - babkám a dedkom. Predviedli pásmo piesní, básní a tancov, na konci ktorého zaznelo zborové "ĎAKUJEM" pre všetkých seniorov.

#

Folklórny deň Kubína 2013

Dátum: 1. 6. 2013

Pre deti z DFS Bzinček suž stalo tradíciou, že sa zúčastňujú na folklórnych dňoch mesta Dolný Kubín. Tento rok sa konal už 6. festival folklórnych súborov detí a dospelých. Hudobné podujatie sa uskutočnilo pri penzióne Koliba. Dňa 1. 6. 2013 v dopoludňajších hodinách predstavili pod vedením M. Petrovičovej a M. Mokošovej svoj nový program.

#

Deň matiek 2013

Dátum: 12. 5. 2013

Ani tento rok sa naše deti nedali zahanbiť. Na deň matiek, ktorý pripadol na 12. mája pripravili pod vedením M. Petrovičovej, Mirky Mokošovej a F. Záhorovej krásne pásmo, zložené z piesní, tancov a modlitbičiek.

#

Otvorenie letnej sezóny na Oravskom hrade

Dátum: 28. 4. 2013

Letnú sezónu na Oravskom hrade v dňoch 27.04.2013 – 28.04.2013 otvoril už XIII.ročník Turzovských slávností.

#

Bzinček na Oravskom hrade

Dátum: 31. 3. 2013

Stáva sa už tradíciou, že deti z nášho folklórneho súboru Bzinček spríjemňujú svojim vystúpením prehliadku Oravského hradu. Inak to nebolo ani tenokrát. Vo Veľkonočnú nedeľu - 31. 3. 2013 v čase od 11-tej hodiny dopoludnia predviedli všetkým sviatočným návštevníkom hradu svoje umenie a pekne odprezentovali všetko, čo pod vedením p. Petrovičovej a p. Mokošovej spolu nacvičili.

#

Detská svätá omša

Dátum: 10. 1. 2013

Deti zo súboru Bzinček opäť predviedli svoj talent. Tentoraz sa predviedli na detskej svätej omši, ktorá sa koná v našom kostole každý druhý štvrtok.

#

Jasličková pobožnosť

Dátum: 25. 12. 2012

V deň Božieho narodenia pozdravili malého Ježiška aj deti zo súboru Bzinček. Naučili sa a zaspievali desať nových kolied, ktoré za doprovodu harmoniky krásne zneli. Vystúpili aj viacerí sólisti. V pekných krojoch a s pekným programom pripravili pre všetkých nádherný zážitok.

#

Uvítanie detí do života

Dátum: 20. 12. 2012

V roku 2012 sa v našej obci narodilo 11 detí. Na ich slávnostnom uvítaní do života mal účasť aj folklórny súbor Bzinček, ktorý svojím vystúpením umocnil túto slávnostnú chvíľu.

#

Posedenie s dôchodcami

Dátum: 28. 10. 2012

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v našej obci uskutočnilo stretnutie s dôchodcami. O kultúrny program sa našim babkám a dedkom opäť postarali deti zo súboru Bzinček. Vystúpili so zmesou ľudových piesní a tancov, ale pripravili si aj modernejšie pesničky v štýle Repete., ktorými rozihrali dôchodcom všetky žilky.

#

Mrkvárske hody v Pribiši

Dátum: 26. 8. 2012

Detský folklórny súbor Bzinček sa zúčastnil 2. Ročníka Mrkvárskych hodov. Ich vystúpenie malo názov „A ja som z Oravy debnár“. Prezentovali v ňom život našich predkov. Ich program bol pre starších príjemnou spomienkou na doby dávno minulé a pre mladších príjemným spestrením slávnostného dňa.

#

300 rokov Mesznej

Dátum: 17. 8. 2012

V auguste sa konal XIII. Ročník Dní Mesznej. V kultúrnom program okrem poľských účinkujúcich vystúpili aj deti z nášho súboru Bzinček. Hostitelia im pripravili bohatý kultúrny program a deti navštívili mesto Bialsko-Biala. Prešli sa po historickej časti mesta, navštívili múzeum tkáčstva a zámok. Bol to pre ne nezabudnuteľný zážitok.

#

6. hokejový festival Pucov

Dátum: 24. 6. 2012

Na pozvanie starostu obce Pucov vystúpil na festivale hokejových legend aj detský folklórny súbor Bzinček, ktorý opäť nesklamal. Pre účastníkov podujatia pripravil svojim programom krásny zážitok.

#

Sústredenie súboru Bzinček

Dátum: 16. 6. 2012

Pred koncom školského roka sa uskutočnilo na futbalovom štadióne na Bzinách sústredenie detí z folklórneho súboru Bzinček. Vedúce súboru p. Mokošová a p. Petrovičová pripravili pre deti bohatý program.

#

Folklórny deň Kubína

Dátum: 26. 5. 2012

Bol to už 5. Ročník „Folklórneho dňa Kubína“. Ani tento rok na ňom nechýbali deti zo súboru Bzinček. Pred penziónom Koliba v dopoludňajších hodinách vystúpili detské folklórne súbory z rôznych obcí. Našu obec reprezentoval Bzinček s hudobno- tanečným pásmom Klebetnice. Sólo na harmonike zahral Norko Dulík.

#

Deň matiek

Dátum: 13. 5. 2012

Po slávnostnom príhovore starostu obce vystúpili so svojím programom deti zo súboru Bzinček. Pre svoje mamičky a staré mamy uvili kyticu z piesní, básní a tancov, ktorá bola vyjadrením ich vďaky za lásku, starostlivosť a obetavosť.

#

Turzovské slávnosti na hrade

Dátum: 29. 4. 2012

V apríli sa konal už 12. ročník Turzovských slávností , pri ktorých otvárajú brány Oravského hradu. Tento rok pomáhali brány hradu otvárať aj deti z folklórneho súboru Bzinček.

#

Veľká noc na Oravskom hrade

Dátum: 8. 4. 2012

Tento rok Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava okrem výstavy „Kresťanská symbolika a tradície veľkonočného obdobia“ spríjemnilo návštevníkom hradu prehliadku aj prostredníctvom nášho Bzinčeka. Deti predviedli pásmo piesní a tancov, ktoré sa stretlo s veľkým úspechom.

#

Vianoce na Oravskom hrade

Dátum: 30. 12. 2011

Detský folklórny súbor Bzinček patril medzi účinkujúcich, ktorí oživili klasické prehliadky hradu svojím vystúpením. Malým i veľkým návštevníkom pomohli vyčariť vianočnú atmosféru i náladu svojimi koledami a vinšovačkami.

#

Jasličková pobožnosť 2011

Dátum: 25. 12. 2011

Ako býva dobrým zvykom, ak na tejto jasličkovej pobožnosti sa so svojim programom predstavil Bzinček a umocnil tak čarovnú atmosféru Vianoc.

#

Uvítanie detí do života

Dátum: 11. 12. 2011

Deti z nášho folklórneho súboru Bzinček spríjemnili svojim programom slávnostnú chvíľu spojenú s uvítaním našich najmladších spoluobčanov.

#

200 rokov posvätenia kostola na Bzinách

Dátum: 6. 11. 2011

Po slávnostnej svätej omši v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Bzinách nasledoval spoločný obed. Po ňom bol a rade kultúrny program, v ktorom vystúpili Chór Cantica z Poľska a náš súbor Bzinček.

#

Posedenie s dôchodcami

Dátum: 23. 10. 2011

V októbri sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami. Spestrením krásneho stretnutia bol kultúrny program, v ktorom vystúpil detský folklórny súbor Bzinček. Deti si uctili šediny a upracované ruky svojich starých rodičov básňami, piesňami i milým slovom.

#

Deň matiek 2011

Dátum: 8. 5. 2011

8. máj bol slávnostný deň, kedy popri dychovom orchestri z Wilkowíc a deťoch zo ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne vystúpili so svojim programom aj deti zo súboru Bzinček.

#

Jasličková pobožnosť 2010

Dátum: 25. 12. 2010

Na sviatok narodenia Pána deti z Bzinčeka zahrali divadielko – od zvestovania anjela panne Márii, navštívenia Alžbety, cez hľadanie prístrešia v Betleheme po klaňanie sa pastierov a troch mudrcov.

#

Deň matiek 2010

Dátum: 10. 5. 2010

Druhú májovú nedeľu sa sála Kultúrneho domu na Bzinách zaplnila matkami a starými matkami do posledného miesta. Obecný úrad pripravil pre mamičky slávnostné popoludnie, počas ktorého vystúpili aj deti z folklórneho súboru Bzinček. Mamičky potešili pesničkami a básničkami, ktoré s nimi nacvičili Betka Poláčiková a Majka Petrovičová.

#

Bzinček opäť v akcii

Dátum: 31. 3. 2010

Bzinček opäť v akcii

#

Ukončenie činnosti

Dátum: 14. 1. 2009

V januári padlo rozhodnutie o rozpustení súboru v pôvodnej zostave, odovzdaní krojov a malých pozorností pre všetkých končiacich členov súboru.

#

Vianoce na Oravskom hrade

Dátum: 30. 12. 2008

Na Oravskom hrade v čase Vianoc bolo posledné vystúpenie detí zo Bzinčeka, kde zaspievali vianočné koledy a oživili najkrajšie zvyky roka.

Zobrazené 1-30 z 59