Navigácia

Obsah

Bc. Petra Fejová


Úloha v org. štruktúre

Komisia sociálna - Predseda komisie

Obecné zastupiteľstvo - Poslankyňa