Navigácia

Obsah

15.Bzinský ples

Srdečne ďakujem sponzorom 15.Bzinského plesu a všetkým,
ktorí akokoľvek pomohli pri organizácii. Veľká vďaka patrí p. Hunčagovej, p. Pápežovej, p. Mikulovej.