Navigácia

Obsah

Vykurovacia sezóna - odporúčania hasičov

Typ: ostatné
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zaslalo usmernenie na úseku ochrany pred požiarmi v priebehu vykurovacej sezóny.

S nástupom jesene a chladných jesenných dní začína vykurovacie obdobie a spolu s ním aj čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov najmä v objektoch rodinných domov. V tomto období však zaznamenávame zvýšený počet výjazdov hasičov k požiarom práve v týchto stavbách.

Požiare v čase vykurovacieho obdobia vznikajú

 • v dôsledku nesprávnej a neodbornej inštalácie spotrebičov,
 • z dôvodu absentujúceho čistenia a kontroly komínov (nezabezpečenie čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou),
 • z vyhorenia sadzí v komínovom telese (usádzanie sadzí používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči),
 • z nedbalosti a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom,
 • z dôvodu nedodržania bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies,
 • z nedodržania bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií,
 • od samotných systémov vykurovania,
 • v dôsledku nesprávnej obsluhy vykurovacích systémov.

S cieľom predchádzania vzniku požiarov Vám hasiči odporúčajú:

 • zabezpečte pravidelné čistenie a kontrolu komínov (zabezpečte si odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou),
 • skontrolujte stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,
 • inštalujte vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu,
 • vykurujte správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a zároveň dochádza k znečisteniu ovzdušia),
 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte vykurovacie telesá bez dozoru,
 • na rozkurovanie nepoužívajte horľavé kvapaliny (benzín, petrolej, lieh a pod.),
 • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke stanovených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
 • nenechávajte v činnosti a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie.

Vytvorené: 21. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2020 08:07
Autor: Správce Webu