Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľností - povinnosť podania daňového priznania v r. 2021

Typ: ostatné
Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.
Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2021, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2020 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2021.

Daňovník je povinný podať priznanie na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti do 31. januára 2021, osobne na Obecnom úrade v Bzinách alebo poštou na adresu Obce Bziny: Obec Bziny, Brezovecká 96/8, 026 01  Bziny.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2020 nenastali, daňové priznanie nepodávajú. 

Spoločné „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa....“, sa podáva na tlačive, ktoré  získate na OcU, alebo si ho môžete stiahnuť z obecnej stánky.


Prílohy

Vytvorené: 11. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2021 13:35
Autor: Správce Webu