Obsah

Plán vývozu separovaného a komunálneho odpadu

Komunálny odpad - každy druhý utorok 

Vývoz separovaného odpadu podľa aktuálneho ročného plánu - streda nepárny týždeň