Obsah

Upratovanie kostola


Rozpis skupín na upratovanie kostola  -  Bziny  r. 2017
 

1.skupina   2. skupina  
Dlhošová Katarína   Pápežová Emília  
Lisíková Jana 14.01.2017 Letková   Mária 21.01.2017
Záhorová Adriana 22.04.2017 Marettová Janka 29.04.2017
Záhorová Miroslava 29.07.2017 Záhorová Agneša 05.08.2017
Varmusová Mária 04.11.2017 Durajová Beáta 11.11.2017
Laurinčíková Mária ml.   Uhorskaiová Valéria  
Záhorová Lívia      
       
3. skupina   4. skupina  
Beňušová Mirka      
Haučová Mária 28.01.2017 Fejová Daniela 04.02.2017
Adamcová Anna 06.05.2017 Fedorová Terézia 13.05.2017
Michalková Mária 12.08.2017 Marettová Dagmar 19.08.2017
Laurinčíková Mária st. 18.11.2017 Jurigová Dominika 25.11.2017
Poláčiková  Zdenka   Jendrišková Mária  
Tomašáková Ľubomíra   Jurčíková Tatiana  
       
5. skupina   6. skupina  
Mišťúriková Magdaléna      
Holečková Mária   Gáborová Katarína  
Kunová Renáta 11.02.2017 Vojvodová Viera 18.02.2017
Záhorová Daniela 20.05.2017 Koreňová Helena 27.05.2017
Záhorová Zuzana 26.08.2017 Jakubjaková Renáta 02.09.2017
Jakubjaková Oľga 02.12.2017 Pšenáková Veronika 09.12.2017
Podstrelená Žofia   Olíková Dominika  
       
7. skupina   8. skupina  
Butvinová Božena 25.02.2017 Štigová Marta  
Pačesová Eva 03.06.2017 Danková Mária 04.03.2017
Sroková Margita 09.09.2017 Záhorová Margita 10.06.2017
Špringelová Dana 16.12.2017 Janáková Beata 16.09.2017
Plankenbuchlerová Alena   Durajová Jana 56 23.12.2017
Pšenáková Katarína   Durajová Jana 25  
Jačalová Mária      
       
9. skupina   10. skupina  
Dulíková Janka   Chovancová Paula  
Záhorová Ľubka 11.03.2017 Žúborová Anna 18.03.2017
Labudová Andrea 17.06.2017 Mikulová Agneša 24.06.2017
Pšenáková Janka 23.09.2017 Brenkusová Ivana 30.09.2017
Máliková Žaneta 23.12.2017 Dvořáková Anna 30.12.2017
Ferancová Ľudmila   Kotúľová Marta  
Záhorová Františka   Blahovcová Anna  
       
11. skupina   12. skupina  
Cengelová Eva   Ferancová Margita  
Hunčagová Mirka 25.03.2017 Pappová Marta 01.04.2017
Laurinčíková Anna 01.07.2017 Pšenáková Dana 08.07.2017
Záhorová Ľudmila 07.10.2017 Puškášová Ľuba 14.10.2017
Záhorová Štefánia 06.01.2018 Šimráková Mária 13.01.2018
Záhorová Terézia   Holešová Mária  
       
13. skupina   14. skupina    
Vozatárová Michaela   Hrubjaková Mária  
Durajová Viera 08.04.2017 Bedleková Mária 15.04.2017
Brtošová Margita 15.07.2017 Záhorová Anna 75 22.07.2017
Hrbková Mária 21.10.2017 Dančová  Lenka 28.10.2017
Marettová Marína 20.01.2018 Poláčiková Alžbeta 27.01.2018
Fejová Emília   Záhorová Magdaléna